Språket - en viktig del av utvecklingen

Varje dag innehåller sång, ramsor och rörelse. Minst en gång i veckan har vi en längre musiklekstund, där vi sjunger, ramsar, leker lekar, dansar och lyssnar till olika sorters musik. Vår musikpedagog är en dag i veckan på våra förskolor och håller i musik och sång. De äldre barnen övar inför musikal och har även barnkör en gång i veckan tillsammans. 

”När jag är lycklig, då känns det som någon dansar i min mage. Den dansar så mycket att jag måste dansa och hoppa.”

För att stimulera och utveckla barnens språk arbetar vi efter Bornholmsmodellen. Den innehåller övningar och lekar med ljud, rim och klassificering med mera. Detta väver vi in i små stunder under dagen vid samlingar och sagostunder.

Vi använder oss även av tecken som stöd och bildstöd för att stärka språk och tal.

”Språket är som en diamant med många facetter, det måste slipas för att bli vackert.”

Vi presenterar bokstäver, siffror och olika begrepp i Läslandet eller i Läsnyckeln. Med hjälp av våra sinnen känner, smakar, luktar, lyssnar vi till alfabetets bokstäver och ljud. På ett konkret och lekfullt sätt leker vi in bokstäver, siffror och begrepp med hjälp av rörelse, musik och språk.