Våra förskolors profiler

Matematik: lösa problem

Sortera och klassificera. Rim och ramsor. Räkneord, former och mönster. De är alla exempel på matematik i vardagen, och en del av lärandet på S2H Förskolor. Eftersom att läraren är viktig för barnens utveckling inom matematiken satsar vi på välutbildade lärare med extra utbildning i matematik på högskolenivå.

Exempel på vad vi gör: Problemlösning, Sortering & jämförelser, Klassificering, Diagram, Rim och Ramsor, Volym, Mätning, Bild och form, Fröbel, Tid och rum, Samarbete, Storlek, Mönster, Antal och Räkneord 

Idrott: utmana kroppen

På S2H Förskolor har vi högskoleutbildad idrottslärare som tillsammans med andra pedagoger medverkar till att barnen får möjlighet att lära sig och utmana sin kropp inom olika idrotter. I idrotten använder vi kroppen, bollar och andra redskap så att barnen får pröva sin kropp och se hur den går att använda på olika sätt. Vattenträning med simskola står också på schemat.

Exempel på vad vi gör: Höstjoggen, Hasaloppet, Bollveckor, Simskola/Simlek, Friidrott, Skridskor, Tennisskola, Rörelsebanor, Orientering, Skidor, Samarbete, Bamsegympa, Dans, med mera...

Natur och Naturkunskap: upptäcka världen och experimentera

Vad gör myrorna på vintern? Vad händer om djur blir rädda? Äter kaniner bara morötter? Frågorna är många och erfarna pedagoger ger barnen vägledning. Vi anordnar Knytte tillsammans med Friluftsfrämjandet och har utbildade pedagoger som ger barnen kunskap och inspiration ute i naturen.

Vi experimenterar och undersöker olika saker för att upptäcka hur saker och ting fungerar. Vi laborerar och forskar och tar reda på olika faktakunskaper för att förkovra oss.

Exempel på vad vi gör: Mulle, Knytte, Upptäcka & utforska, Teknik, Motorik, Orientering, Kretslopp, Miljö och Sortering, Biologi, Växter och Djur, Fysik, Experiment, Samarbete