När det blir dags för inskolning

På S2H Förskolor använder vi oss av en individuell inskolning.

Under en inskolningsperiod kan det komma att se ut på olika sätt då varje barn är unikt och vi ser individuellt till varje enskilt barn och familj.

Vi lägger det största fokuset på det positiva i förskolan och vill att ni föräldrar är delaktiga i den processen. Vi finns där för att visa ert barn att det är roligt på förskolan. Det är leken och tryggheten som vi lägger fokus på vid en inskolning medan ni ser till ert barns omsorgsbehov.

Efter ett par dagar, när ni ser att ert barn tyr sig till oss pedagoger och till kompisarna i gruppen, kan ni föräldrar ta ett steg tillbaka och låta oss pedagoger närma oss barnet vid omsorgsbehoven. När vi pratar om omsorg menar vi blöjbyte, mat, trösta, påklädning med mera.

Om barnet vill att ni är med i leken, ska ni självklart vara det, men om ni ser att ert barn leker med kompisarna och oss pedagoger, så kan ni hålla er lite på avstånd. Det är dock viktigt att ert barn alltid vet var ni är och att det kan gå till er vid behov.

Har du frågor rörande inskolningen, använd vårt kontaktformulär eller prata med vår förskolechef, Susan Hellström, på telefonnummer 0706-15 44 47.