Aktuella dokument

 Här hittar ni information om en del aktuella dokument som rör verksamheten på S2H Förskolor. 

GDPR - policy

S2H Förskolor bearbetar och hanterar alla personuppgifter enligt GDPR som står för General Data Protection Regulation. Vi vidtar de åtgärder som krävs för att skydda känsliga uppgifter. Nedan förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Det kan vara tex CV, sjukintyg eller allergier. Det behöver inte stå namn på dokumenten för att vara en personuppgift utan det kan även vara en bild, eller ljud- och videoupptagning.

 

Klagomålshantering

Rutiner för klagomålshantering

 Det finns ingenting som är så bra att det inte kan bli bättre.

Som vårdnadshavare kan du lämna klagomål genom att

Anmäla till pedagog på avdelning
Anmäla till rektorn
Anmäla till huvudmannen
För att ett klagomål ska kunna hanteras på rätt sätt så är det viktigt att man som vårdnadshavare går tillväga på ovanstående sätt.

Vill du lämna ett skriftligt klagomål kan man göra detta via mail till susan.hellstrom@s2hforskolor.se

Du kan också skicka post till

S2H Förskolor AB

Box 3

182 11 Danderyd

Efter att ett klagomål har gjorts till S2H Förskolor kommer en utredning att göras av förskolechefen. Utredningen kommer att återrapporteras till S2H Förskolor och även en återkoppling till vårdnadshavaren sker.

Anser ni som vårdnadshavare att huvudmannen inte hanterar ert klagomål på rätt sätt kan ni vända er till barn- och utbildningsförvaltningen i Solna eller Bildningsförvaltningen i Danderyd som då tar ställning till om ärendet kan behandlas av kommunen som tillsynsansvarig.