6-årsverksamhet på S2H Förskolor

I höst kommer vi att ha 6-årsverksamhet för barn födda 2011. Denna verksamhet är till för de barn som väljer att gå kvar ytterligare 1 år hos oss istället för att gå till förskoleklassen i skolans regi.

Är du intresserad och vill veta mer - Kontakta Ingemar Torkelsson 0706-15 72 35 för mer information, eller använd vårt kontaktformulär.

Förskoleklass är en frivillig skolform. Där lek, skapande och utforskning är viktiga delar likaså att elevernas lust och nyfikenhet tas tillvara. Enligt skollagen (2010:800) ska förskoleklassen stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Förskoleklass tar vid där förskolan slutar, förvaltar det barnen kan och ger dem möjlighet att utveckla sitt lärande. Arbetet i förskoleklass ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Utgångspunkten är att elevens utveckling och lärande sker ständigt och i alla sammanhang med leken i fokus.

Vi har ett planerat veckoschema med aktiviteteter mellan 9.00-15.00 varje dag. Före och efter denna tid är man tillsammans med andra barn på avdelning.