Välkommen till Safiren

Från 8 januari 2024 kommer vi att ha vår verksamhet på Charlottenbergs förskola. Vi kommer att slå ihop oss med Charlottenbergs yngsta barn och bilda en grupp tillsammans.

 

"Nyfikenhet, entusiasm och glädje"


Safiren är en avdelning med barn i åldern 1-3 år. Avdelningen består av ett matrum/allrum, stort lekrum som bjuder in till bygg- och konstruktionslekar, rollekar, rörliga aktiviteter till exempel musik, hinderbanor och samlingssituationer. Det finns ett mindre lekrum som hela tiden är under omvandling i förhållande till vad säsong och barnens intresse riktas in på samt ett skapanderum där barnen får möjlighet att utforska och arbeta kreativt med varierande typer av material och verktyg.

Barnens intresse avgör hur vi använder rummen och det kan växla under terminens gång.

Vi använder glädje, nyfikenhet, entusiasm, kontinuitet och upprepning som drivkraft i vårt arbete med barnens lärande.

Vi riktar in oss på förskolan profileringar som är idrott, naturvetenskap och matematik.

Musik och dans är utmärkande för vårt arbete kring skapande och konstruktion. Det ena utesluter inte det andra och vi fokuserar mycket på jaget, kroppens motorik och ett kreativt tänkande.

Vi anser att mycket musik och skapande med barnen möjliggör för dem att kunna se och leka matematik.

En dag i veckan har vi naturvetenskap för att forska, experimentera och undersöka tillsammans med barnen. En dag i veckan besöker även vår musikpedagog oss för att spela instrument och sjunga med barnen.

Mycket fokus lägger vi på värdegrundsarbetet ochpå vårt förhållningssätt till varandra, föräldrar och barn.

Vår vision är att alla barn och föräldrar ska känna sig sedda, trygga och trivas hos oss. Vi tycker att det är viktigt att lyssna på barnen och ta tillvara på deras tankar, önskemål och idéer.

Vi som arbetar på Safiren är:

Fanny

Andreas

 

Adrian

 

Saga

 

Vi vill vara en avdelning där alla ska känna sig trygga och glada i gruppen. Vår verksamhet bygger på trygghet, glädje och lek som väcker barns nyfikenhet och viljan att lära.

På Röda/Gula avdelningen har vi återkommande aktiviteter så som samling, gymnastik, sagostund och matematik. Vi har språkstimulerande aktiviteter som ökar barnens kommunikation med varandra och vi arbetar med empati, hänsyn och respekt för att öka förståelse för människors olikheter.