Välkommen till Rubinen

I januari 2024 flyttar vi in på Charlottenbergs förskola och kommer att ha vår verksamhet igång i nya lokaler från 8 januari.

 

"Vi utforskar, experimenterar och leker"


Rubinen är en avdelning med barn i åldrarna 2-4 år. Avdelningen består av 5 rum. Ett stort och inbjudande samlilngsrum med rum i rum där barnen kan leka olika lekar avskilt och få vara i fred. Detta rum bjuder in till familjelek och rollek, bygg och konstruktion, tågbygge, billekar och rörelse. Vi har tre mindre rum som banen kan göra om till sitt eget när de leker, detta rum är en bra plats för att få vara i fred. Vi har ett målar-/skapande rum fullt av material som barnen kan använda i kreativa och skapande situationer, allt från färger, tyger, trådar och småmaterial i alla former och storlekar.

I vår matsal/kök har vi arbetat med rum i rum. Här har barnen tillgång till att leka med bilar, lägga stora pussel på golvet och rita. Vi har även en läshörna med stor soffa och en stor bokhylla där barnen kan välja fritt bland böcker och varva ner.

Vi som arbetar på Rubinen är:

Jowel & Adrian

 

 

Värdegrund

 

Tillsammans arbetar vi mycket med värdegrund "livslandet" då vi strävar efter att tematiskt ha med värdegrunden i allt vi gör med barnen. Detta för att barnen och pedagogerna på Kanonkulan ska känna oss trygga i vår närmiljö där vi blir sedda och hörda. Vi strävar alltid efter att involvera barnen i allt vi gör då deras tankar och idéer är viktiga för hur vår vardag ser ut på avdelningen. Därför arbetar vi även med pedagogisk dokumentation där barnen får ta del av saker vi gjort tillsammans, samt utveckla dessa så att vi kan fortsätta att spinna vidare på barnens idéer.

Vi arbetar också med språk, bild och skapande, musik, lek, naturvetenskap, matematik, Livslandet och Idrott.