Välkommen till Diamanten

"Där barnen leker, lär och utvecklas"


Diamanten är en avdelning med barn i åldern 5-6 år. På avdelningen har vi två större lekrum som inbjuder till konstruktionslek, rollek, tågbyggen och rörliga aktiviteter så som dans och lärarledda lekar. Vi har även två mindre rum, ett där det finns kök och utklädningskläder och ett legorum där barnen kan konstruerar och leka fritt. Det finns även ett skapande rum där barnen kan vara kreativa och utforska olika material och färger. Rummen uppmuntrar till lärande, matematiskt tänkande och skapande genom lek.

I år har vi även 5-åringarna från Charlottenberg med i vår verksamhet mellan 9.00-15.00.

Vi som arbetar på Diamanten är:

Cecilia

Emelie

Ämnespedagog

Ida

Ämnespedagog

Vi lägger stor vikt och tid på vårt förhållningssätt gentemot barnen. Vår vision är att alla barn och föräldrar ska känna sig sedda, trygga och trivas hos oss. Vi tycker att det är viktigt att lyssna på barnen och tillvara på deras tankar, önskemål och idéer.

Vi hjälps åt att skapa en trivsam miljö där vi tar hand om varandra och vår miljö. Vi arbetar med tema ”Läslandet” hela året. Här arbetar vi med alfabetet, hur bokstäver ser ut och låter, rim och ramsor, matematik och språk. Vi väver in veckans bokstav i alla våra aktiviteter tex på F så tittar vi på fåglar och lyssnar på fågelkvitter när vi går till skogen.

Vi har idrott minst en gång per vecka, då barnen får prova på olika idrotter tillsammans med våra idrottslärare. Vi erbjuder även simskola, skridskoskola, tennis med mera. Vi går till skogen så ofta vi kan och då pratar vi om djur, natur, allemansrätten och vikten av att värna om vår miljö.