Inskolning

Hos oss använder vi oss av en individuell inskolning. Under en inskolningsperiod kan det komma att se ut på olika sett då varje barn är unikt och vi ser individuellt till varje enskilt barn och familj. Vi lägger störst fokus på det positiva i förskolan och vill att ni föräldrar är delaktiga i den processen. Vi finns där för att visa ert barn att det är roligt på förskolan. Det är leken och tryggheten som vi lägger fokus på vid en inskolning medan ni ser till ert barns omsorgsbehov.

Efter ett par dagar när ni ser att ert barn tyr sig till oss pedagoger och till kompisarna i gruppen kan ni föräldrar ”backa” lite och låta oss pedagoger närma oss barnet vid omsorgsbehoven. När vi pratar om omsorg menar vi blöjbyte, mat, trösta och påklädning eller dylikt. Om barnen vill att ni är med i leken ska ni självklart vara det men om ni ser att ert barn leker med kompisarna och oss pedagoger så kan ni hålla er lite på avstånd. Det är dock viktigt att ert barn alltid vet vart ni är och att det kan gå till er vid behov.

Ibland kan det vara svårt att veta när man ska vara delaktig eller inte som förälder. Det är viktigt att vi kommunicerar med varandra och att ni berättar hur det känns. Vi kommer försöka vara tydliga med när vi tycker det börjar bli dags att hålla sig lite i bakgrunden.

Att ert barn ska känna sig tryggt hos oss är vårt absolut största mål. Barnen har lättare att känna sig trygga med situationen om deras föräldrar visar att de själva är trygga och tycker det är jätteroligt med förskolan.

När ni för första gången kommer lämna ert barn på morgonen är det viktigt att det inte blir ett för långt hej då. Det kan hända att ert barn blir ledsen men då är det viktigt att ni berättar för barnet att hon/han kommer ha jätteroligt och att ni kommer tillbaka efter att ni varit på arbetet. Är det så att ni känner er oroliga när ni gått kan ni alltid ringa till oss för att vara säkra på att allt gått bra. Vi ringer självklart er om vi anser att ni bör komma tillbaka för att ert barn är ledsen och behöver lite mer tid på sig tillsammans med sin mamma/pappa.

Exempel på era första dagar på förskolan

Dag 1: Inskolningssamtal tillsammans med den ansvariga pedagogen på avdelningen. Här lägger vi upp inskolningen utifrån hur ni har det i tid med mera

Dag 2: 10.00-11.00

Dag 3-10: Ni har kommit överens om tider med pedagogerna på avdelningen. Räkna med att det kan ta ca 2 veckor innan alla parter känner att inskolningen är klar.

Inskolningen för äldre barn, som till exempel redan gått på förskola och byter till oss, ser naturligtvis annorlunda ut. Här kommer vi tillsammans överens om hur inskolningen går till och hur länge.