Välkommen till Junibacken/Solen

"Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar"


Junibacken är en avdelning med barn i åldern 2-3 år. Avdelningens innemiljö består av ett allrum och ett mindre angränsande rum. Rummen inbjuder till lek och lärande och ger möjlighet till matematiska och språkligt utmanande aktiviteter.

Vi som arbetar på Solen/Junibacken är engagerade, positiva och nyfikna.

På Solen går våra yngsta barn. Avdelningens innemiljö inspirerar till lek och lärande. Här är trygg-heten viktig och kombineras med lärande.

Angelica

Josefin

 

Josefin

Malin

Lisa

 Andreas

Vi använder oss av ett tematiskt arbetssätt. Varje läsår startar vi ett temaarbete som är övergripande och sträcker sig över båda terminerna. Det skapas mindre parallella temaarbeten under en kortare period genom barnens intresse och frågor. Det är ett arbetssätt som fokuserar på barns självtillit, självständighet och inflytande.

Varje vecka innehåller aktiviteter som skapar tillfällen att bekanta sig med natur, naturkunskap, språk, matematik, musik och idrott. 

Vi vill ge barnen möjlighet till en meningsfull, utmanande och utvecklande vardag. Vi strävar efter att varje dag ska genomsyras av glädje, engagemang och nyfikenhet. Vi lägger stor vikt på språk.

Varje vecka innehåller språkliga, matematiska, naturvetenskapliga och idrottsliga aktiviteter där barnen får möjlighet att utvecklas och utmanas.

Vi arbetar med tema "Babblarna". Det är ett material som tilltalar små barn och främjar den tidiga språkutvecklingen. Babblarna är ett kompisgäng oh därför kan de med fördel användas för att främja barns vänskapsrelationer.