Välkommen till Hattstugan/Hufflepuff

"Dagar som utmanar och lockar till lek och lärande"


Hattstugan på Charlottenbergs förskola är en avdelning med barn i åldrarna 3-4 år. Avdelningen har ett hemrum där många av aktiviteterna sker och sen har vi också vår lekhall att vara i. Rummen uppmuntrar till lek och lärande och ger möjligheter till såväl sociala möten som matematiskt och språkligt utmanande aktiviteter.

Vi som arbetar på Hattstugan är tre positiva och engagerade pedagoger. 

Anni

Anni

Anni är förskollärare och med ett stort intresse för språk och matematik.

Filiz

Ämnespedagog med stort intresse för både innemiljö och utemiljö.

 Soud

 Barnskötare

Hufflepuff är en 4-6 års avdelning med mycket magi och skojiga aktiviteter (idrott en gång/vecka, drama/lek och matematik med mera). Vi vill att varje barn ska trivas och att föräldrarna ska känna sig trygga i förvissningen om att deras barn har det bra på förskolan. Vi arbetar mycket med språk, artighet, matematik och värdegrunden.

Hattstugans vill ge varje barn dagar som utmanar och lockar till lek och lärande. Tillsammans har vi som ambition att erbjuda barnen en varierad, utforskande och utmanande verksamhet där lek och lärande går hand i hand och där barnens intressen ligger i fokus. Vi vill ha glada barn som upplever sin vardag som meningsfull och som med glädje kommer till vår avdelning varje dag.  Vi vill ge barnen möjligheter till sociala möten med såväl andra barn som vuxna samt skapa en miljö där alla barn känner sig sedda och trygga.

På vår avdelning lägger vi stor vikt vid värdegrundsarbetet då vi ser på värdegrunden som en grundläggande sten för allt. Vi vill hjälpa barnen att skapa en god förståelse om vikten av att respektera och behandla såväl sig själv och andra som miljön och materialet väl. Vi arbetar med värdegrunden genom att samtala med barnen och leka värdegrundslekar men också genom olika temaarbeten.

På Hattstugan/Hufflepuff har vi idrott minst en dag per vecka. Barnen får här möjlighet att prova på allt ifrån friidrott och orientering till längdskidor och basket. Vi går även på simskola och skridskoskola. Fyra dagar per vecka arbetar vi med vårt tema. I temaarbetet ingår allt från språk, matematik och rörelse till experiment, skapande och utflykter.